Gracanica Community Festival 2024

Consecration of The New Cross April 23, 2023

Драга браћо и сестре,

Уз Божју помоћ, у прву недељу по Васкрсу, недељу посвећену Св. Апостолу Томи, 23. априла, у наставку Св. Литургије освештаћемо нови крст који ће бити постављен на средишњу куполу нашег храма. Крст је дар драгих нам порoхијана Лили Цигановић са породицом, Оставштина +Богдана Ћука, Петар Ћук са породицом и Надија Москардели са породицом, а за покој душа Петра и Данице Ћук, члановa утемељивача цркве Грачанице.

Са великом радошћу Вас обавештавамо да је Управни одбор свесрдно примио овај веома великодушан дар трију породицa. Благодарни смо Богу на сваком добром дару који је одозго и породицама Цигановић, Ћук и Москардели на несебичном дару нашем храму.

Овом приликом позивамо нашу свеукупну заједницу у Виндзору да се окупимо тога дана ради историјског дана и освећења новог крста, којом приликом ћемо узнети молитву Господу за све нас, а нарочито за покој душа уснулих слугу Божјих Петра и Данице.

Са светима упокој, Христе, душу слугу својих Петра и Данице, где нема муке, ни туге, ни уздисања, но где је живот бесконачни.

Христос васкрсе! Заиста васкрсе!

Dear brothers and sisters,

With God’s help, on the first Sunday after Easter, Sunday April 23rd, dedicated to St. Apostle Thomas, following the Divine Liturgy we will consecrate a new cross that will be placed on the central dome of our church. The cross is a gift from our dear parishioners Lily Ciganović and family, the Estate of +Bogdan Chuk, Petar Chuk and family and Nadia Moscardelli and family, and for the repose of the souls of Petar and Danica Chuk, founding members of the Gračanica church.

It is with great joy that we inform you that the Board of Directors wholeheartedly accepted this very generous gift from the three families. We are grateful to God for every good gift that is from above and to the Ciganović, Chuk and Moscardelli families for their selfless gift to our church.

On this occasion, we invite our entire community in Windsor to gather on that day for the historic day and the consecration of the new cross, on which occasion we will offer a prayer to the Lord for all of us, and especially for the repose of the souls of the servants of God Petar and Danica.

With the Saints give rest O Christ, to the souls of thy servants Petar and Danica where sickness and sorrow are no more, neither sighing, but life everlasting.

Christ is Risen! Indeed He is Risen!