Gracanica Community Festival 2024

ЦРКВЕНА ШКОЛА „ГРАЧАНИЦА“ ОБЕЛЕЖИЛА МАТУРУ

“GRAČANICA” CHURCH SCHOOL MARKED GRADUATION

У недељу 4. јула служена је Света Литургија, а у наставку су уручене дипломе ученицима осмог (завршног) разреда Црквене школе при Виндзорској Грачаници.

Свештеник Владимир Вранић се по одслуженој Литургији посебно обратио ученицима честитајући им на успеху, али и заблагодарио родитељима на њиховој истрајности да децу доводе у Црквену школу „Грачаница“. Посебна благодарност је упућена тиму посвећених учитеља који су своје време и знање током године несебично даривали ученицима.

Затим је досадашња директорка Црквене школе Мирјана Вујановић прочитала о сваком матуранту оно што их највише карактерише као јединствене особе, након чега је сваком посебно била уручена диплома. Нова директорка Црквене школе, Милена Стеванов је у име школе сваком матуранту уручила поклон – Св. Писмо са посебно угравираним именом студента (дар господина Горана Тодоровића), књигу Св. Литургије на црквенословенском, српском и енглском језику, парвославни молитвеник и икону. То је било уздарје школе како би се матуранти увек сећали где су духовно стасавали.

О. Владимир је изразио посебну захвалност досадашњој директорки школе Мирјани Вујановић, на вођењу школе, нарочито у изузетно изазовном периоду током строгих Ковид мера. – Мирјана, Ви сте своје искуство, љубав и посвећеност подарили Црквеној школи при Грачаници, а надамо се да ћете и убудуће, у капацитету у којем будете у могућности, да помажете својим огромним искуством у васпитно-образовном раду наше школе.

Овом приликом је црквеној заједници представљена нова директорка школе, Милена Стеванов, која је изразила жељу да настави све оно што је до сада добро рађено, али и да настави да унапређује живот Црквене школе Грачаница. О. Владимир је Милени Стеванов и тиму учитеља пожелео пуно успеха у вођењу и даљем унапређивању Црквене школе „Грачаница“.

У наставку дана, тим из Црквене школе је у црквеној сали организовао посну трпезу љубави за све присутне, а затим су сви ученици школе прославу наставили у воденом парку ради наствака дружења.

On Sunday, July 4, the Divine Liturgy was served, upon which the students of the eighth (final) grade of the “Gračanica” Church School were each awarded a diploma.

After the Liturgy, Fr. Vladimir Vranić addressed the students congratulating them on their success, but also expressing gratitude to the parents for their perseverance in bringing their children to the “Gračanica” Church School. Special gratitude was also expressed to the team of dedicated teachers who selflessly gave their time and knowledge to the students throughout the school year.

Then, the former Principal/Director of the Church School, Mirjana Vujanović, read about each graduating student what characterizes them most as unique individuals, after which each was presented with a diploma. The new Principal/Director of the Church School, Milena Stevanov, on behalf of the school, presented each graduate with a gift – Bible with a specially engraved name of the student (sponsored by Mr. Goran Todorovic), as well as the book of the Divine Liturgy in Church Slavonic, Serbian and English, an Orthodox prayer book and an icon. It was a reminder of the school so that the graduates would always remember where they grew up spiritually.

Fr. Vladimir expressed his special gratitude to the previous Principal/Director of the School, Mirjana Vujanović, for running the school, especially in an extremely challenging period during the strict Covid measures. – Mirjana, You gave your experience, love and dedication to the Church School near Gračanica, and we hope that in the future, in the capacity in which you are able, you will help with your vast experience in the educational work of our school.

On this occasion, the new Principal/Director of the school, Milena Stevanov, was introduced to the church community, who expressed her desire to continue everything that has been done well so far, but also to continue improving the life of the “Gračanica” Church School. Fr. Vladimir wished Milena Stevanov and the team of teachers much success in leading and further improving the “Gračanica” Church School.

In the rest of the day, the team from the Church School organized a lenten table of love for all present in the church hall, and then all the students of the school continued the celebration in the water park for fun and socializing.