Gracanica Community Festival 2024

ВИНДЗОРСКА ГРАЧАНИЦА СВЕЧАНО ПРОСЛАВИЛА ХРАМОВНУ СЛАВУ

GRAČANICA CELEBRATED IT’S SLAVA

У недељу 27. августа, виндзорска Грачаница је свечано прославила своју храмовну Славу – Успеније Пресвете Богородице. Његово Преосвештенство Епископ канадски др Митрофан дочекан је са великом радошћу од стране верног народа Виндзора. Свету архијерејску Литургију је служио Преосвећени Владика Митрофан, а саслуживали су свештеници Владимир Вранић и Марко Димић.

Традиционално, при виндзорској Грачаници кумство на храмовној Слави је посебна част коју заједница додељује својим најзаслужнијим члановима. Благослов кумства овогодишње храмовне Славе је припао господину Милошу и госпођи Дари Гидак. Нека би благослов Божји био на њима Молитвама Пресвете Богородице и нека би се благодат Божја богато излила на њих због љубави коју имају према својој Цркви и према својој заједници.

Хор Српско певачко друштво Грачаница је умилно и молитвено појао на Светој Литургији, а наши редовни прислужници (чтечеви) су, као и увек, литургијски доживљај чинили посебно узвишеним.

Овом приликом, на Светој Литургији, пред Мали Вход, Његово Преосвештенство је протонамесника Владимира Вранића уздигао у протојерејски чин.

По заамвоној Молитви, Преосвећени Владика је осветио нову икону Светих новомученика јасеновачких, као и нови Трон који је посебно израђен за ову икону. Користимо и ову прилику да изразимо благодарност Балоташком клубу у Виндзору, оранизацији Крајишко прело, као и господи Николи Гаћеши и Ненаду Богдановићу на посебном дару нашој цркви – икони Светих српских новомученика јасеновачких. Икона је посебно наручена и израђена како би имала своје стално место у нашем храму.

У исто време, благодарни смо и господину Горану Тодоровићу, председнику Управног одбора ЦШО Грачанице, који је несебично даривао овај пригодан Трон израђен по мери иконе, те да се складно уклопи у досадашњи ентеријер нашег храма.

У наставку, Владика Митрофан је предводио традиционални Славски крстообразни опход око храма уз молитве за локалну Цркву и њен храм, за град у којем боравимо и за читав свет, као и за упокојене верне који су уснули са надом на Васкрсење и живот вечни. По повратку у храм, уследило је освећење Славских дарова који су кумови Славе дивно припремили. На крају Литургије, Преосвећени Владика је надахнуто беседио на тему Јеванђеља дана.

После Свете Литургије, уследила је традиционална славска трпеза љубави у Српском центру коју је приредио Управни одбор заједно са Колом српских сестара и Српским центром. На трпези љубави придружили су се и протојереј-ставрофор Митко Попоски и протојереј Јовица Ћетковић. У оправданом одсуству председника, господина Горана Тодоровића, улогу домаћина је преузео први подпредседник Управног одбора господин Ђорђе Величковић. Господин Величковић је искусно и зналачки водио пригодан програм који је за ову прилику био испланиран. Са радошћу су представљени матуранти Црквене школе, а представљени су и планови за следећу годину, на челу са новим директором школе госпођицом Миленом Стеванов. По први пут, трудом пододбора за стипендије, уручене су и стипендије најзаслужнијим кандидатима. Надамо се да ће додељивање стипендија младим и заслужним члановима наше заједнице постати још једна дивна традиција при нашем храму.

Уследили су и пригодни говори првог подпредседника Управног одбора господина Ђорђа Величковића, кумова Славе господина Милоша и госпође даре Гидак, протојереја Владимира Вранића и Његовог Преосвештенства др Митрофана. Овом приликом уручене су две епископске грамате и то: госпођи Јелици Стеванов и господину Николи Гаћеши. Епископске грамате представљају посебно признање и благослов за исказану љубав и верност према својој Цркви. Госпођа Стеванов и господин Гаћеша су, како је навео о. Владимир, као „невидљиви хероји“. Они носе велики део обавеза у нашој заједници, никада не очекући ништа за узврат. А, добро које чине некако увек чине неприметно и у име заједнице. Ипак, „не може се град сакрити кад на гори стоји“, те Црква препознаје самопрегорни труд и рад верних, ма колико он изгледао неприметан. Овде су подједнако пригодне речи Господње: „Не пали се светиљка и не ставља под суд, него на свећњак, те светли свима у кући“ (Мт. 5:14-15), будући да су примаоци епископских грамата у нашој заједници заиста „со земљи“ и светао пример преданог труда и рада.

Нека би благослов Божји био на свима, молитвеним заступништвом Пресвете Богородице.

Протојереј Владимир Вранић

On Sunday, August 27, Gračanica in Windsor solemnly celebrated its Slava – Dormition of the Most Holy Theotokos. His Grace Bishop of Canada Kyr Dr. Mitrofan was welcomed with great joy by the faithful people of Windsor. The Holy Hierarchical Liturgy was served by Bishop Mitrofan, with the concelebration of priests Vladimir Vranić and Marko Dimić.

Traditionally, at the Gračanica of Windsor, the Kumovi at the church’s Slava is a special honor that the community bestows on its most deserving members. The blessing of the Kumstvo of this year’s Slava went to Mr. Miloš and Mrs. Dara Gidak. May the blessing of God be upon them through the prayers of the Most Holy Mother of God and may the grace of God be abundantly poured upon them because of the love they have for their Church and for their community.

The Gračanica Serbian Singing Society sang tenderly and prayerfully at the Liturgy, and our regular Alatr Boys, as always, made the liturgical experience especially sublime.

On this occasion, at the Liturgy, right before the Small Entrance, His Grace raised Protonamesnik Vladimir Vranić to the rank of Archpriest.

After the prayer of the Ambo, Bishop Mitrofan blessed the new icon of the Holy Martyrs of Jasenovac, as well as the new Throne that was specially made for this icon. We also use this opportunity to express our gratitude to the “Ballot Club in Windsor”, the “Krajiško prelo” organization, as well as to Mr. Nikola Gaćeša and Mr. Nenad Bogdanović for a special gift to our church – the icon of the Holy Serbian Martyrs of Jasenovac. The icon was specially ordered and made to have its permanent place in our church.

At the same time, we are also grateful to Mr. Goran Todorović, the president of the Board of Directors of the CSC Gračanica, who selflessly donated this appropriate Throne, tailored to the measure of the icon, so that it harmoniously fits into the existing interior of our church.

Immediately after the blessing of the new icon and Throne, Bishop Mitrofan led the traditional crosswise procession around the church with prayers for the local Church and its temple, for the city we live in and for the whole world, as well as for the departed faithful who fell asleep with the hope of the Resurrection and eternal life. After returning to church, there was the consecration of the Slava gifts, wonderfully prepared by the Kumovi of Slava. At the end of the Liturgy, His Grace gave an inspired sermon on the topic of the Gospel of the day.

After the Liturgy, there was a traditional celebratory meal of love in the Serbian Center, organized by the Board of Directors together with the Circle of Serbian Sisters and the Serbian Center. Protopresbyter-stavrophor Mitko Poposki and Protopresbyter Jovica Ćetković also joined the table of love. In the justified absence of the president, Mr. Goran Todorović, the role of host was taken over by the first vice-president of the Board of Directors, Mr. Đorđe Veličković.

Mr. Veličković masterfully led the program that was planned for this occasion. The graduates of the Church School were presented with joy, and the plans for next year were also presented, led by the new Director/Principal of the school, Miss Milena Stevanov. For the first time, thanks to the efforts of the scholarship subcommittee, scholarships were awarded to the most deserving candidates. We hope that awarding scholarships to young and deserving members of our community will become another wonderful tradition in our church.

This was followed by appropriate speeches by the first vice-chairman of the Board of Directors, Mr. Đorđe Veličković, the Kumovi of Slava, Mr. Miloš and Mrs. Dara Gidak, Protopresbyter Vladimir Vranić and His Grace Bishop Dr. Mitrofan. On this occasion, two Episcopal Grammatas were presented, to Mrs. Jelica Stevanov and Mr. Nikola Gaćeša. Episcopal Grammata represents a special recognition and blessing for the expressed love and loyalty to one’s Church. Mrs. Stevanov and Mr. Gaćeša, as Fr. Vladimir pointed out, are indeed “invisible heroes”. They bear a large part of the responsibilities in our community, never expecting anything in return. In addition, somehow, the good they do is always done imperceptibly and in the name of the community. Nevertheless, “a city that is set on a hill cannot be hidden”, and the Church recognizes the self-sacrificing effort and work of the faithful, no matter how imperceptible it may seem to the public eye. The Lord’s words are equally appropriate here: “A lamp is not lit and placed under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house” (Mt. 5:14-15), since the recipients of Episcopal Grammatas are truly “salt of the earth” in our community and a bright example of dedicated effort and work.

May God’s blessing be upon everyone, through the prayerful intercession of the Most Holy Mother of God.

Protopresbyter Vladimir Vranic

POSTER WALL

Fundraisers

  • Kuhinjske Krpe Are you looking for the perfect Slava, hostess or Pascha gift? Look no further! S.S.S. Gračanica is selling authentic Serbian tea towels! Limited numbers and designs available – ... Read more
  • Here’s your chance to pick up a special gift and support the Golden Age Club at the same time! These cute mugs are the perfect present for a newlywed couple, ... Read more