Gracanica Community Festival 2024

Marriage as Mystery

SEMINAR HELD IN WINDSOR’S GRACANICA

On Wednesday, December 7, 2022 in Windsor’s Gračanica, organized by the Serbian Orthodox Youth Association (SOYA), a seminar on the importance of Marriage was held on the topic: Male and female He created them: Marriage as Mystery.

The seminar was led by priest Vladimir Vranić, who offered an in-depth overview of the Orthodox Christian understanding of Marriage based on Scriptures. After the presentation, there was a period of open and lively conversation between the present participants and the priest.

The organizers of the seminar assessed this seminar as a great success, and the next seminar has already been scheduled on the topic: Understanding the Mystery of the Blessed Virgin Mary through Scriptures. For more information about the Serbian Orthodox Youth Association and their future plans, please, click here:

ОДРЖАН СЕМИНАР У ВИНДЗОРСКОЈ ГРАЧАНИЦИ

У среду 7. децембра, 2022. у виндзорској Грачаници у организацији Српске православне омладинске асоцијације (SOYA) одржан је семинар о важности брака на тему: Мушко и женско створи их: Брак као Тајна.

Семинар је водио свештеник Владимир Вранић, а циљ семинара је био да се млади детаљније упознају о дубини православног хришћанског схватња брака на основу Св. Писма. После излагања, уследио је период отвореног и живог разговора присутних учесника са свештеником.

Организатори семинара су оценили овај семинар као велики успех, те је већ заказан следећи семинар на тему: Поимање Тајне Пресвете Богородице кроз Св. Писмо. За више информација о Српској православној омладинској асоцијацији и њиховим будућим плановима, молимо, кликните овде:

БАДЊЕ ВЕЧЕ