Gracanica Community Festival 2024

SOYA СЕМИНАР О ПОСТУ, ЦРКВИ И ПРИЧЕШЋУ

SOYA СЕМИНАР О ПОСТУ, ЦРКВИ И ПРИЧЕШЋУ

У среду 8. марта одржан је још један семинар у организацији Српске православне омладинске асоцијације у Виндзору. С обзиром да је време Часнога поста, тема је била: Пост, Црква и Евхаристија (причешће). Ово је била лепа прилика да се детаљније разговара о поменутим темама.

Семинар је и овога пута водио свештеник Владимир Вранић. Сама тема је опширна, те је овај први сусрет био посвећен само теми поста кроз призму тројаког пада Адама и Еве у рајском врту (Пост. 3:6), али и тројаке победе над искушењима Новог Адама у „греховној“ пустињи (Мт. 4:1-11). Затим је започет разговор о православном поимању Цркве и Евхаристије на основу посланице Јеврејима. После излагања о. Владимира, уследила су питања и настављено је у духу спонтаног разговора на тему вечери. У плану је да и следећи сусрет буде посвећен теми православног поимања Цркве и Причешћа.

Као и увек, организатори су великодушно спремили посно послужење у сали испод цркве, за све присутне и омогућили даље дружење присутних. Користимо и ову прилику да захвалимо Српској православној омладинској асоцијацији на труду и организацији духовних разговора у нашем храму.

За више информација о Српској православној омладинској асоцијацији и њиховим будућим плановима и активностима, молимо, кликните овде: https://www.facebook.com/serbclubwindsor/

SOYA SEMINAR ON FASTING, CHURCH AND COMMUNION

On Wednesday, March 8, another seminar organized by the Serbian Orthodox Youth Association was held in Windsor. Considering that it is the time of Great Lent, the topic was: Fasting, Church and Eucharist (Communion). This was a good opportunity to discuss the mentioned topics in more detail.

The seminar was again led by priest Vladimir Vranić. The topic itself is extensive, so this first meeting was dedicated only to the topic of fasting through the prism of the threefold fall of Adam and Eve in the Garden of Eden (Gen. 3:6), but also the threefold victory over the temptations of the New Adam in the “sinful” desert (Mt. 4 :1-11).Then the conversation began about the Orthodox understanding of the Church and the Eucharist based on the Epistle to the Hebrews. After the presentation of Fr. Vladimir, questions followed and continued in the spirit of spontaneous conversation on the topic of the evening. It is planned that the next meeting will also be devoted to the topic of the Orthodox understanding of the Church and Communion.

As always, the organizers have generously prepared a Lenten table of love in the hall under the church for all present and enabled further socializing of those present. We also use this opportunity to thank the Serbian Orthodox Youth Association for their efforts and organization of spiritual talks in our temple.

For more information about the Serbian Orthodox Youth Association and their future plans and activities, please, click here: https://www.facebook.com/serbclubwindsor/