Gracanica Community Festival 2024

The Mystery of the Theotokos in the Holy Scriptures

SOYA SEMINAR IN WINDSOR’S GRACANICA

On Wednesday, January 11, 2023, in Gračanica, Windsor, organized by the Serbian Orthodox Youth Association (SOYA), a seminar was held on the subject of the Blessed Virgin Mary (Theotokos): The Mystery of the Theotokos in the Holy Scriptures.

The seminar was led by priest Vladimir Vranić, and the aim of the seminar was to approach and try to get an insight into the Mystery, as well as to explore the sacred role of the Blessed Virgin Mary in the salvation history, based on the Scriptures. The presentation itself lasted about two hours, but as usual, after the presentation, there was a period of open and lively conversation between the participants, and the conversation was spontaneously extended until late in the evening.

Fr. Vladimir expresses his gratitude to all those who, with pure hearts and sincere interest in Orthodox Christianity, were present with attention and patience and took an active part in this important gathering.

For more information about the Serbian Orthodox Youth Association and their future plans and activities, please, click here:

(SOYA) СЕМИНАР У ВИНДЗОРСКОЈ ГРАЧАНИЦИ

У среду 11. јануара, 2023. године, у виндзорској Грачаници у организацији Српске православне омладинске асоцијације (SOYA) одржан је семинар на тему Пресвете: Тајна Пресвете Богородице у Светом Писму.

Семинар је водио свештеник Владимир Вранић, а циљ семинара је био да се приближи Тајна, али и да се зађе дубље у освештану улогу Пресвете Богородице у домостроју спасења, на основу Св. Писма. Само излагање је трајало око два сата, али као и обично, после излагања, уследио је период отвореног и живог разговора присутних учесника, те је разговор спонтано продужен до касно увече.

О. Владимир изражава своју благодарност свима који су чиста срца и искреним интересовањем за православно хришћанство, са пажњом и стрпљењем били присутни и узели активног учешћа у овом важном сабрању.

За више информација о Српској православној омладинској асоцијацији и њиховим будућим плановима и активностима, молимо, кликните овде:

БАДЊЕ ВЕЧЕ

СВ. САВA