Gracanica Community Festival 2024

Nikola Tesla Exhibit Opening

On July 6th, 2023, our museum celebrated the grand opening of a new exhibition in honour of the 80th anniversary of the passing of Nikola Tesla. This exhibition was curated by our summer students, Athena and Loren. Check out their work and the grand opening reception photos.

Good evening and welcome,
I would like to extend a warm welcome to everyone on behalf of the Serbian Heritage Museum Board of Directors. It is a great pleasure to have you all here for the opening of the Nikola Tesla exhibit, in honour of the 80th anniversary of his passing.
Nikola Tesla, who is of Serbian descent, was a man that changed our civilization and transformed the world to what we know it as today. He was a genius visionary & futurist, inventor and scientist. His inventions became a part of our daily lives, a mandatory existence for current days society to function, but often fail to recognize his immense contribution to modern society. He holds many registered patents and inventions that we show in our exhibit, that also summarizes his life. Some of his top inventions include Alternating Current, Robotics, The X-Ray, Electric Light, Laser, Electric Motor, Radio, and Remote control. Imagine if Tesla lived a bit longer – how would our world look today?
We thank our students, Athena Cox and Loren Frame for preparing this mini exhibit. This Museum is not in possession of Tesla’s property or legacy material, since all of it is stored in Belgrade’s Nikola Tesla Museum along with his remains. This exhibit is reflection of our memory of Nikola Tesla’s life and work.
As of 2021, July 10th has been declared Nikola Tesla Day in Ontario. Tom Rakocevic, Ontario’s MPP on whose initiative the law was passed, will in a moment deliver a special message for this exhibit opening. Observing Nikola Tesla Day on July 10th, as a day of remembrance of Tesla’s work and his contribution to humanity, serves as an inspiration to future generations.
I invite you to visit our exhibit that is now open. Please enjoy coffee and the food prepared by the Museum volunteers. I thank all of them for their continuous support and help to keep this museum alive.

МАРА ЋЕЛИЋ, ПРЕДСЕДНИК СРПСКОГ МУЗЕЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

  1. ЈУЛИ 2023, WINDSOR, ONTARIO
    ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ НИКОЛА ТЕСЛА

Добро вече и добро дошли!
Желела бих да упутим топлу добродошлицу свима у име Управног Одбора Српског Музеја Културног Наслеђа. Велико је задовољство видети вас на отварању изложбе Николе Тесле, са којом обележавамо 80-у годишњицу његове смрти.
Никола Тесла, блистави ум српског народа, је био човек који је променио нашу цивилизацију и трансформисао свет у оно што знамо као данашњицу. Био је генијални визионар и футуриста, проналазач и научник. Његови изуми постали су део нашег свакодневног живота без којих друштво не би могло да функционише, али се често не препознају као његов огроман допринос савременом друштву.
Носилац је многих патента и изума које ћете видети на нашој изложби, уз преглед његовог живота. Неки од Теслиних врхунских изума укључују наизменичну струју, роботику, рендген, електрично светло, ласер, електрични мотор, радио, безжичне комуникације и даљинско управљање. Замислите да је Тесла живио мало дуже – како би наш свет данас изгледао?
Захваљујемо се нашим ученицима, Athena Cox и Loren Frame које су припремиле ову мини изложбу. Овај Музеј не поседује Теслину имовину тако да је ова изложба одраз нашег сећања на живот и дело Николе Тесле.

  1. године, 10. јули је проглашен Даном Николе Тесле у Онтарију. Том Ракочевић, Онтаријев МПП на чију је иницијативу овај закон усвојен, ће зa који тренутak упутити посебну поруку за отварање ове изложбе. Обележавање Дана Николе Тесле 10. јула, као дан сећања на Теслин рад и његов допринос човечанству, служи као инспирација будућим генерацијама.

Leave a Comment